• Bản đồ đá khắc - các cung đường di chuyển thuận lợi quanh khu vực thác Thăng Thiên


  Thác Thăng Thiên được tạo tác bởi cổ nhân, tại khu vực này đã tìm thấy nhiều tảng đá khắc. Thác khắc cổ hay đá khắc cổ có thể mang nhiều thông tin văn hoá (bản đồ, ký hiệu, biểu tượng...), chúng tôi đang tập trung nghiên cứu thông tin bản đồ.
   Điều này với nhiều người là khó tin, song ta có thể kiểm chứng một cách có hệ thống. Qua nghiên cứu đá khắc ở Sa Pa, đá khắc bản đồ ở đây đã phản ánh thực tế địa lý rất rộng lớn. 
  Và việc tìm thấy đá khắc và thác khắc ở nhiều khu vực khác nhau đã khẳng định: Trong quá khứ đã có cộng đồng phát triển tới một trình độ cao cả về năng lực nhận thức và năng lực hoạt động. 
  Quay trở lại khu vực thác Thăng Thiên, chúng ta nhận thấy bản đồ thác khắc mô tả chính xác các đường nét địa hình. Trong khi đó bản đồ đá khắc dẫn dưới đây có vẻ hơi khác biệt?
   Chồng lớp hai bản đồ nêu trên ta kết luận: Các đường nét trên bản đồ đá khắc này - bao gồm đường viền hình dáng tảng đá - mô tả sự di chuyển của người xưa quanh khu vực. 
  Thực tiễn ngày nay chúng ta cũng di chuyển như vậy. Trên quan điểm phát triển, có thể mở một tuyến du lịch theo bản đồ đá khắc cổ xưa với nhiều hoạt động: đi bộ, tắm thác, leo núi, cắm trại, trượt dốc, nghỉ dưỡng...
 • 0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Dự án Hợp tác Nghiên cứu Di sản Đá khắc Việt Nam đã tuyển chọn 36 khu thác nhân tạo cổ xưa và sang giai đoạn thứ ba bước đầu khảo sát chi tiết

  ĐỐI TÁC

  Nghiên cứu di sản đá khắc và các kết quả nghiên cứu di sản đá khắc là khởi đầu cần thiết cho rất nhiều hoạt động kinh doanh.
  Dự án đặc biệt trân trọng sự quan tâm, trao đổi và tương hỗ của quý vị. Dưới đây là chính sách của chúng tôi với các đối tác tài trợ: